Porn Live News        
Free Porn Movies | Free Porn Tube | Free Adult Porn | nude tube cams

Amateur Porn & HomeMade Movies

Amateur porn movies & photos and homemade sex videos.

See more free long hardcore porn movies
>>> ENTER HERE >>>    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... Last ]     next page
June 07 2012
Posted by teenagepornblog  [ 16:20 ]

Czy cofnięcie urlopu, komplikacje ciążowe albo wniesienie pozwu rozwodowego przez małżonka to dobry powód, aby odzyskać pieniądze wcześniej wpłacone na wycieczkę? W Mondial Assistance to możliwe. Nowatorski produkt ubezpieczeniowy – AllRisk wprowadzony dla klientów biura podróży Neckermann umożliwia zwrot kosztów rezygnacji z podróży z każdego udokumentowanego powodu.


1215 zł to, według Instytutu Turystyki, średni wydatek przeciętnego polskiego turysty na wyjazd zagraniczny poniesiony przed podróżą w ciągu trzech kwartałów 2008 r. Nieprzewidziana sytuacja uniemożliwiająca wyjazd na wakacje oznacza podwójną stratę – z jednej strony duże rozczarowanie, z drugiej - przepadek wpłaconych środków. Z opcją AllRisk koszty rezerwacji są bezpieczne – niezależnie od ilości dni, jakie pozostały do wyjazdu, Mondial Assistance gwarantuje zwrot wpłaconych środków – do 80% wartości wycieczki. Sąsiad zalał mieszkanie?  Dziecko się rozchorowało?  Niemal każdy powód jest dobry, wystarczy go udokumentować.


-Wakacje to dla wielu Polaków znacząca pozycja w budżetach domowych, zwłaszcza w dobie kryzysu gospodarczego. Tym bardziej dotkliwy, w razie konieczności odwołania wyjazdu, jest przepadek środków, które przeznaczyliśmy na podróż. Z myślą o portfelach naszych klientów przygotowaliśmy polisę, która gwarantuje ochronę kapitału zainwestowanego w wakacje. W ramach polisy AllRisk przejmujemy na siebie ryzyko związane z okolicznościami uniemożliwiającymi wyjazd.– tłumaczy Robert Drozd odpowiedzialny w Mondial Assistance za ubezpieczenia turystyczne.


AllRisk to produkt ubezpieczeniowy stworzony przez Mondial Assistance. Stanowi uzupełnienie kompleksowego lub rodzinnego wariantu ubezpieczenia turystycznego dostępnego w biurach oraz na stronie internetowej Neckermanna. W jego ramach ubezpieczyciel przejmuje ryzyko odwołania lub wcześniejszego powrotu z wyjazdu turystycznego. Produkt nie zawiera wykluczeń – wystarczy udokumentowany powód, aby otrzymać zwrot kosztów. Potwierdzeniem uprawniającym do wypłaty świadczenia z polisy może być dokumentacja medyczna,  zaświadczenie z policji czy działu kadr.


-Do tej pory brakowało ubezpieczenia, które gwarantowałoby zwrot kosztów w razie nieprzewidzianej sytuacji. Było to możliwe jedynie w ściśle określonych przypadkach, np. ciężka choroba. Obecne rozwiązanie jest niezwykle korzystne dla klientów. Dzięki AllRisk, niezależnie od zdarzeń losowych, ich oszczędności przeznaczone na wyjazd są bezpieczne. – mówi Rafał Grunwald, Marketing Manager w Neckermann Polska.


Mondial Assistance jest wieloletnim partnerem i gwarantem ubezpieczenia biura podróży Neckermann.


Pożyczki pozabankowe


Zobacz porównanie kredyty konsolidacyjne

Comments  [ 0 ]
June 05 2012
Posted by teenagepornblog  [ 13:04 ]


Bankowość prywatna w Rafeisen Bank Polska przyjmuje nazwę Friedrich Wilhelm Rafeisen, odwołując się do dziedzictwa założyciela obecnie jednej z największych grup finansowych w naszym regionie. Najzamożniejsi klienci banku mogą korzystać z nowych placówek, a w ofercie znajdzie się wkrótce prestiżowa karta kredytowa World Signia.Nowa marka jest wspólna dla wszystkich krajów, w których działa Grupa Rafeisen. Odwołuje się bezpośrednio do dziedzictwa jej założyciela Friedricha Wilhelma Rafeisena, który od lat 40. XIX w. zaczął zakładać kasy oszczędnościowo-pożyczkowe na terenie Niemiec, by umożliwić dostęp do kredytu tym, którzy go potrzebowali. Pełna nazwa marki to: Friedrich Wilhelm Rafeisen, Banking Since 1886. Wtedy powstały pierwsze banki Rafeisena na terenie Austrii.


 


„Jesteśmy jednym z trzech pierwszych krajów, gdzie bankowość prywatna zaczyna funkcjonować pod marką Friedrich Wilhelm Rafeisen. Polska należy do najbardziej rozwiniętych rynków Europy Środkowej i Wschodniej, z liczną grupą zamożnych obecnych i potencjalnych klientów, którzy zasługują na najwyższą jakość obsługi. Chcemy, by nasza nowa bankowość prywatna jeszcze lepiej oddawała to, co leżało u podstaw działalności Rafeisena, czyli: partnerstwo z klientem, kompetencje i innowacyjność” – powiedział Piotr Czarnecki, Prezes Zarządu Rafeisen Bank Polska.


 


Wprowadzenie nowej marki oznacza m.in. udoskonalenie obsługi klientów banku. Placówki przeznaczone dla najzamożniejszych osób w Warszawie, Poznaniu i Katowicach uzyskały nowy, komfortowy wystrój. W stolicy pod koniec wakacji klienci, którzy dysponują aktywami przekraczającymi kwotę 1 mln zł, będą mogli korzystać z nowego oddziału zlokalizowanego w biurowcu Metropolitan.


 


Stopniowo wzbogacać się będzie również oferta produktowa Friedricha Wilhelma Rafeisena. We wrześniu bank udostępni najbardziej prestiżową kartę kredytową organizacji MasterCard – World Signia, na której dostępny limit kredytowy może być liczony w milionach złotych. Oprócz wielu różnych udogodnień, jak bogaty pakiet ubezpieczeń, usług assistance i concierge oraz rabatów będzie ona oferowała wyjątkową funkcjonalność tym osobom, które często podróżują – Priority Pass pozwala korzystać z saloników VIP na lotniskach niemal całego świata.


 


„Polska bankowość prywatna ciągle ewoluuje, zbliżając się szybko do standardów obowiązujących w krajach Europy Zachodniej, a Rafeisen Bank Polska był jedną z tych instytucji, które nadawały tempa zmianom. Wprowadzenie nowej marki mobilizuje nas do zachowania pozycji lidera i ciągłego szukania najlepszych rozwiązań dla klientów. W tak złożonej rzeczywistości, gdy zmienność i niepewność na rynkach drastycznie się zwiększyły, rola banku jako doradcy finansowego niepomiernie rośnie. Będziemy jak Friedrich Wilhelm Rafeisen – blisko swoich klientów, nowatorscy, ale zawsze pamiętający o zasadach rzetelnej bankowości” – powiedziała Barbara Stęchly, Dyrektor Departamentu Bankowości Prywatnej Rafeisen Bank Polska.


 


Oferta dla klientów bankowości prywatnej Rafeisen Bank Polska obejmuje krajowe i zagraniczne fundusze inwestycyjne, ubezpieczenia inwestycyjne, zagraniczne papiery dłużne, obligacje komercyjne, instrumenty strukturyzowane, lokaty dwuwalutowe, lokaty inwestycyjne, lokowanie środków za granicą, doradztwo prawne i podatkowe, usługę zarządzania portfelem. Każdy klient ma do dyspozycji osobistego doradcę, który odpowiada za wszystkie jego sprawy w banku, oraz może korzystać z pomocy innych specjalistów, jak np. analityków i dealerów walutowych czy ekspertów w dziedzinie instrumentów pochodnych. Doradcy private banking w Rafeisen Bank Polska przeszli liczne szkolenia, a ich kompetencje potwierdzone są certyfikatami Europejskiego Doradcy Finansowego (EFA.


 


Logo nowej marki Friedrich Wilhelm Rafeisen zawiera znany wcześniej motyw skrzyżowanych głów koników szachowych symbolizujących pomyślność i ochronę przed zagrożeniami, oraz imię i nazwisko założyciela wraz z datą powstania banku. Graficznym motywem przewodnim marki jest plaster miodu, który oznacza perfekcyjne konstruowanie spójnej całości z wartościowych, idealnie pasujących do siebie elementów. Pszczelarski motyw nawiązuje również do oryginalnego motywu pszczoły używanego w banku Rafeisena w pierwszych latach jego istnienia.


 


Wprowadzeniu nowej marki towarzyszy szeroko zakrojona kampania reklamowa w mediach. W stacjach telewizyjnych będzie wyświetlany spot z udziałem – jak „zawsze” w Rafeisenie – Jerzego i Macieja Stuhrów.


Dom maklerski bos saSprawd? katalog: Finanse domowe Po?yczki

Comments  [ 0 ]
June 04 2012
Posted by teenagepornblog  [ 12:18 ]


Zarząd Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. chcąc utrzymać wysokie  tempo rozwoju w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych dostosowuje do tych  zamierzeń strukturę pionu ubezpieczeń korporacyjnych.Biuro Ubezpieczeń Korporacyjnych od 1 stycznia nadzoruje nowy członek zarządu – Adam Dwulecki. Nowa struktura ma pozwolić na utrzymanie bliskich relacji z klientami i pośrednikami, przez co będą oni mogli liczyć na wysoką jakość świadczonych usług. Działalność pionu istotnie wzmocniła także Elwira Ostrowska-Graczyk, która od 1 lutego jest Dyrektorem Ubezpieczeń Finansowych w PTU S.A.  


Zgodnie z przygotowaną wspólnie przez zarząd Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń i inwestora strategicznego spółki – niemiecką grupą Goather Insurance Group (obecnie ma już 99,86 proc. akcji strategią średnioterminową, rozwój PTU S.A. ma w kolejnych latach przyspieszyć tak, aby firma awansowała do pierwszej 10. krajowych towarzystw ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. Szybki wzrost ma zapewnić m.in. ekspansja w segmencie ubezpieczeń korporacyjnych, która dodatkowo ma doprowadzić do zmiany struktury portfela i zmniejszenia udziału ubezpieczeń komunikacyjnych.


 


- W 2011 r. PTU S.A. uzyskało w segmencie ubezpieczeń dla firm ok. 50-proc. wzrost przypisu składki brutto.  Chcemy utrzymać wysokie tempo rozwoju w 2012 roku i kolejnych latach, dlatego dokonujemy niezbędnych zmian w pionie ubezpieczeń korporacyjnych tak, aby dostosować jego strukturę organizacyjną do rosnącej skali biznesu. Nowa struktura pozwoli nam na utrzymanie bliskich relacji z klientami i pośrednikami, przez co będą oni mogli liczyć na wysoką jakość świadczonych usług – mówi Olgierd Jatelnicki, prezes PTU S.A.


Konsekwentnie wdrażana strategia


Ważnym krokiem we wdrażaniu tego elementu strategii było powołanie z dn. 1 stycznia br. Adama Dwuleckiego na stanowisko członka zarządu PTU S.A., odpowiedzialnego za pion ubezpieczeń korporacyjnych. Adam Dwulecki pracę dla Gothaer Insurance Group rozpoczął w listopadzie 2011 r., początkowo w centrali w Kolonii. Ma on bardzo duże doświadczenie w tym obszarze - wcześniej, od 2008 r. był m.in. członkiem zarządu AXA Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., odpowiedzialnym za ubezpieczenia korporacyjne (w l. 2001-2007 pracował dla HDI-Gerling Polska Towarzystwa Ubezpieczeń S.A., w tym także jako członek zarządu nadzorujący ten obszar.


 


- Zmiany organizacyjne były niezbędne, aby utrzymywać wysoką dynamikę przypisu składki w kolejnych latach przy rosnącej bazie. Dlatego zdecydowaliśmy się na wydzielenie nowej struktury sprzedaży ubezpieczeń korporacyjnych, której będą podlegać regionalni dyrektorzy w największych ośrodkach w Polsce, m.in. w Warszawie, Katowicach, Gdańsku. Za obsługę kluczowych klientów, wsparcie merytoryczne w zakresie umów, przygotowanie nowych produktów będą odpowiedzialni dyrektorzy ds. ubezpieczeń: majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, finansowych oraz komunikacyjnych, transportowych i osobowych. Osobny zespół będzie odpowiadał za proces posprzedażowy, w tym likwidację szkód – wyjaśnia Adam Dwulecki.  


Nowe wyzwania, nowi ludzie


Nowa struktura organizacyjna obowiązuje od 1 lutego br. Wraz z wprowadzeniem nowej struktury doszło do pierwszych zmian personalnych. Od początku lutego br. kadrę menedżerską PTU S.A. istotnie wzmocniła Elwira Ostrowska-Graczyk, którą zarząd powołał na stanowisko Dyrektora Ubezpieczeń Finansowych. Elwira Ostrowska-Graczyk w l. 2005-2011 była Dyrektorem Biura Ubezpieczeń Finansowych w PZU S.A., gdzie odpowiadała za rozwój niemal od podstaw tego obszaru produktowego w największej firmie ubezpieczeniowej w Polsce. Wcześniej pracowała m.in. w Banku Pekao S.A. (w l. 1991-2000, gdzie była m.in. odpowiedzialna za rozwój sektora detalicznego tego banku.


 


– Elwira Ostrowska-Graczyk posiada ogromne doświadczenie w tworzeniu innowacyjnych produktów dla klientów sektora bankowego i ubezpieczeniowego, a także metod ich wdrażania, monitorowania i zarządzania nimi, w tym procesami sprzedaży i jej wsparcia. Cieszę się, że udało się pozyskać jej osobę do zespołu PTU S.A., tym bardziej, że mamy bardzo ambitne plany odnośnie segmentu ubezpieczeń finansowych - mówi Adam Dwulecki. – Ubezpieczenia korporacyjne będą jednym najważniejszych driverów wzrostu PTU S.A. w najbliższych latach, dlatego będziemy starali się pozyskać jak najlepszych specjalistów z rynku, oczywiście nie zapominając o awansach wewnętrznych. Naszą ambicją jest stworzenie takiego zespołu, który dzięki ciężkiej pracy i innowacyjnym rozwiązaniom zdobędzie i utrzyma uznanie w oczach stale rosnącej liczby naszych klientów – tak polskich, jak i zagranicznych – dodaje Adam Dwulecki.


Kredyty hipoteczneSprawd? og?oszenia z kategorii finanse: Gdzie po?yczy? pieni?dze

Comments  [ 0 ]
June 02 2012
Posted by teenagepornblog  [ 20:13 ]


Początek dzisiejszej sesji zapowiadał próby odrabiania strat przez ryzykowne aktywa. Część inwestorów realizowała zyski z wczorajszych potężnych spadków, dzięki czemu kurs wrócił w okolice poziomu 1,2930. Nieco lepiej wyglądały także nastroje na giełdach, ponieważ indeksy rozpoczęły jedynie od niewielkich minusów, a niektóre nawet powyżej wczorajszego zamknięcia. Jednak jeszcze w pierwszej części handlu stało się jasne, że niedźwiedzie tak łatwo nie odpuszczą. Opublikowane rano dane o dynamice produkcji przemysłowej w Strefie Euro oraz dynamice wzrostu PKB w Grecji okazały się słabsze od prognoz, co podsyciło niepewność inwestorów. W efekcie kurs EUR/USD zanotował silny spadek nawet pod poziom 1,28. Również popołudniowe dane o zasiłkach dla bezrobotnych z USA rozczarowały (ich liczba niespodziewanie wzrosła do 484 tys., ale z kolei ta informacja pomogła wyhamować spadki. Pod koniec sesji sytuacja nieco się uspokoiła, dzięki czemu ostatecznie kurs EUR/USD wynosił 1,2830.


 


Nowe lokalne szczyty par złotowych


 


Odreagowanie par złotowych z początku sesji nie utrzymało się zbyt długo. Negatywne wiadomości płynące ze Strefy Euro oraz Grecji pogorszyły dodatkowo i tak już słabe nastroje, co skutkowało jeszcze większą deprecjacją polskiej waluty. Kurs EUR/PLN zanotował lokalne maksimum na poziomie 4,0250, a para USD/PLN na poziomie 3,1490. Jednak popołudniowe odbicie na głównej parze wywołane danymi z USA pomogło także ryzykownym aktywom, dzięki czemu zarówno parkiety giełdowe jak i złoty złapały drugi oddech. Nie jest to niestety równoznaczne z trwałą poprawą sentymentu do naszej waluty, zatem inwestorzy cały czas powinni być czujni. Chwilę po 16:00 kurs EUR/PLN wynosił 3,9980, a kurs USD/PLN 3,11.autor: Dariusz Pilich


Pożyczki bez bikSprawd? og?oszenia z kategorii finanse: Kredyty prywatne

Comments  [ 0 ]
May 29 2012
Posted by teenagepornblog  [ 20:42 ]

Ostatnie odmiany w przepisach bankowych w niezwykle wysokim stopniu zawęziły zdolność wzięcia pożyczki dla wielu pożyczkobiorców. Istnieją jednakże instytucje pozabankowe , jakie użyczają wierzytelności na prostych regułach.


▧

Należy mieć świadomość jednakże, iż takiego modelu zobowiązania zawsze są droższe aniżeli zadłużenie w banku. Chociaż przyglądając się baczniej np. pożyczkom w Provident możemy zauważyc iż różnice w łącznych kosztach nie są aż tak niezwykle wysokie w zestawieniu z pożyczkami gotówkowymi w wielu bankach.


Można także poszukiwać  propozycji  w serwisach ogłoszeniowych w jakich zamieszczane są ogłoszenia głównie finansowe.


Na rynku finansowym jest bardzo sporo małych firm oferujących prywatne pożyczki, które własne propozycje reklamują przeważnie na portalach ogłoszeniowych. Logiczne jest iż firma jaka ogłasza się w wielu mediach nabywa wyższe zaufanie konsumentów, jednakże nie można nie pamiętać o niedużych instytucjach, jakie mają często korzystniejszą propozycję.


✎ Mariusz Dz.
sortbank.pl” alt=”

Comments  [ 0 ]
May 19 2012
Posted by 70spornmovies  [ 03:35 ]

Blonde is sucking her mans cock with enthusiasm


This blonde slut is going to town sucking this guys boner.  She is ramming her mouth down on his shaft, stroking his shaft and flicking her tongue over the head.  He gets this horny babe on her stomach and thrusts his cock into her pussy from behind.  He is fucking her pussy so hard and fast that he is bouncing her off the bed.  She gets flat on her back, he straddles her chest and thrusts his cock in between her boobs.  As he is thrusting his rod between her hooters, she is stroking his length and then he pulls his prick out between her mounds and shoots his man gravy as she laps it up.


Watch more babes swallow cock

Comments  [ 0 ]
Posted by teenagepornblog  [ 03:25 ]

Cam babe shows off her tits and gets fucked by her boyfriend


Krystal has a huge set of hooters and she is on a cam chat when the person on the other end asks to see her boobs.  She is more than happy to uncover those huge jugs but while she is doing that, her boyfriend comes into the room and catches her in the act.  He pretty much tells the person to screw off and takes things into his own hands, as he grabs and mashes her tits before putting her on her back with her knees to her boobs and licks her twat through her pink sheer panties.  He gets Krystal on her hands and knees and rams his dick into her gash from behind.  He then pulls her up to her knees as he continues to fuck her hot box and reaches around to play with her knockers.


Watch more babes with big tits get a cock ramming

Comments  [ 0 ]
May 16 2012
Posted by 70spornmovies  [ 17:02 ]

Shemale with big cock takes it in the ass


Shemales want to get shagged to.  In this particular scene, this shemale is sporting a big schlong and she is using it to drill the rear of another guy.  But she gets her turn to as the other guy bend her over and rams his shaft into her backside.  If you like your gals with nice perky jugs, a pretty face and a big pecker then this hottie is for you.  She loves to pork and get shagged in return, so what could be better than that?


Watch more shemales get fucked in the ass

Comments  [ 0 ]
Posted by teenagepornblog  [ 16:59 ]

Big tits swaying as babe sucks cock


Not all girls are talented to give a bj, but from what I can tell of Rachel, she is becoming quite a pro at it.  This hottie has a huge set of knockers and a mouth that is just watering to pop a cock in it.  She starts off by licking the head of his cock, and flicking her tongue in and out of his slit.  When she gets him groaning for more, she opens her mouth wide and takes the guys cock deep into her mouth.  Up and down her mouth slides on his dick and her knockers swaying to and fro.  It does not take long before this guy splooge's all over her face.  


Watch more babes with big tits suck cock

Comments  [ 0 ]
Posted by britishpornsluts  [ 16:56 ]

Naughty schoolgirl gets a cock shoved into her pussy as punishment


Jim picks up this fine blonde from a parking lot and takes her back to his place so he can fuck her.  She is dressed as a naughty school girl and she has a nice set of boobs that Jim place special attention to while she is riding his meat stick.  Jim pulls her panties down to her ankles, comes up behind her and thrusts his cock into her beaver while they are both standing.  He winds up pounding away at her snatch in several different positions.  Lou Lou gets down between his legs while he is sitting on the couch, enthusiastically sucks and strokes his shaft till he shoots his baby batter on her face.


Watch more chicks get fucked by Jim

Comments  [ 0 ]
Posted by teenagepornblog  [ 12:09 ]

In this day and age, 3D modeling is a very common tool people are using when creating their works of art. If you are interested in having a 3D model for your project but don't know how to do it yourself there are plenty of 3D modeling services that can get the job done for you. Many services offer pre-made models that you can purchase or they can custom make one to your liking. Regardless here are the top 3D modeling services. Let's take a look at the ones that were named best of the year.


TurboSquidThis is one of the nation's best 3D modeling services. They are a very professional company and work on top-notch projects. However, because this company is so prestigious they do charge more for their services. They have worked with Pixar, Raytheon, CBS, and Boeing, just to name a few.


Falling PixelThis company is a close second behind TurboSquid but still a very well known 3D service company. They are very professional and accommodating to their clients. They will pull from their pool of artists to make sure your needs are filled to the fullest. If you are a 3D artist looking to sell your work, Falling Pixel has one of the best artist commission rates in the industry with the artist receiving fifty-eight percent of the models sale price.


3d02This is another great 3D modeling service. Their sight allows you to browse through models by category and formats making it very easy to see which models are a good fit for your work. Here you can buy models individually, collectively, or also have your own model created. 3d02 is also best known for their reasonable prices.


The 3D StudioThis service has thousands of models and textures that work with 3ds max, Cinema 4D, Lightwave, and Maya. The thing to note about The 3D Studio is that their models are far more simple then other 3D modeling services but that may very well suit what you need. It just depends on what you are looking for. They do have a variety of categories to choose from including characters, vehicles, plants, space, sports, industrial, anatomy, architecture and more.


DAZ DAZ is another highly popular 3D modeling service. The only downfall is they are only compatible with DAZ software. However, they are known to be extremely affordable. Their work produces high quality 3D models. People who are interested in human and non-human figures will find comfort and satisfaction with this company. They are very good with mythical creatures. Their models are very life like. If you are looking for human or mythical characteristics then DAZ is probably the best choice for you.


Hopefully your journey to finding or developing the perfect 3D model is a lot easier and helpful knowing you have these amazing professional companies to work with. Your project is guaranteed to be nothing short of everything you have visualized it to be.


Free directory submission

Comments  [ 0 ]
Posted by teenagepornblog  [ 01:50 ]

Chetan Bhagat received the tag as the “Best Selling Novelist” with his fourth book “Two States”. From the very beginning he has tried to give something new to his avid readers. He has an articulate style of writing which is clean and crispy. His thoughts are so declamatory that it become readable and worded for the readers to understand in an instant. From 5 Point Someone to 2 States, Chetan Bhagat has presented a clear picture of an Indian life. His exaggeration to make his books spicy was grandiloquent. This tactic really grabbed the attention of the younger generation. Besides adding excitement to the mind of the reader, Chetan has also tried to convey messages to understand what is prevailing in the world.


The story line of Five Point Someone speaks about the harsh rules and regulations existing in Engineering colleges. Chetan expressed his entire experience that he had in the technical college in an epigrammatic manner. Anyone can imagine himself in the three character role of Hari, Ryan and Alok as mentioned by him. Chetan Bhagat in the true sense has made a mockery of the educational system. The system which eats two to three students every year due to its austereness is exactly what he wanted to reveal. Chetan gives a clear vista of the prevailing system as well as reveals his first love with his professor's daughter. The book engrossingly takes you to his world of love, romance and exam tension. Recently a movie called”3 Idiots” had released with 75% ideas of the book. Although it led to a big controversy, but it hardly mattered to the audience and the readers. At the end it is a good story which makes no negative impact


In 2005 came One night @ call center, a complete dramatic story of six employees working in a call center. This story revolves around these characters who express their sorrows and woes. Despite all the miseries they go through, just one call from God changes their entire setup of life. A movie with the name “Hello” was inspired by it. However it could not meet the expectations of the audience and the readers. Finally, the characters could not well perform their roles thus making the story a big time failure.


Free web directories

Comments  [ 0 ]
    [ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... Last ]     next page

See more free long hardcore porn movies
>>> ENTER HERE >>>

Shemale Clips | Porn | Big Sex List | Tubuz Porn Tube | Free Adult Blog Host